Wybraliśmy zdjęcia na konfrontacje.
Autorami zdjęć są:
1. Alek Kisielewicz
2. Andrzej Wojnar
3. Łukasz Zawalski
4.Marcin Fiń
5. Marek Krasowski
6. Piotrek Czajka
7. Piotrek Majewski
8. Piotrek Wesołowski
9. Przemek Góreczny
10. Tomek Kalinowski